ДГ Делфинче - Здравни изисквания

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

info-201352@edu.mon.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини -24.08.2012г.

І. ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Родителите подават заявление и документи по образец на Наредбата за прием на Община Царево , придружена от следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

5 Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

  1. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  2. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
  3. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

ІІ. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

  1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.
  2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.
  3. Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД