ДГ Делфинче - История

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

info-201352@edu.mon.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

 

   През 1979 на 28 декември в град Ахтопол е открита целодневна детска градина. Директор е Стефана Долапчиева, учителки СтоянкаДимова, Катя Георгиева. С общите усилия на учители и родители се оформя двора с уреди и осветителни тела. На 22.05.1981 година излиза решение на окръжна комисия- детската градина да носи името „Митко Палаузов”. Броят на групите е две.

         През 1984 година, месец ноември е завършено художествено пано на западната фасада  на градината по мотиви от български народни приказки, изработено от художника Владимир Ценов. Паното предизвиква интерес и до днес и е обект на фотографии.

         През 1986 година е открита трета група към ЦДГ, временно помещаваща се в битовата сграда на ТПК”Колективен труд”. Учителки са Милица Ворониева и Тодорка Христова.

         На 01.09.1987 година с вълнуващо тържество е изпратена в пенсия директорката Стефана Долапчиева, отдадена 27 години в грижи за  децата и развитието на предучилищното възпитание в града.

        Мястото на директор се заема от Василка Костадинова.От 1987 година до 1990 година се разширява двора  и сградата на ЦДГ, поради нарасналите нужди на предучилищното възпитание, недостига на помещения и големия брой деца.

Междувременно през месец май 1989година е открита 1-а група вариант, помещаваща се в методичния кабинет.

           С откриването на новата част от сградата 1-а група вариант и групата от ТПК”Колективен  труд” заемат просторните зали на първия етаж. Обзавеждането е дарение от ТПК”Колективен труд” и общественици. Педагогически специалисти в градината са- В.Костадинова,Е.Цветкова, Ю.Калудова, Т.Христова,Р.Иванова, К.Георгиева.

          През 1992 и 1993 година се закрива една група поради намаляне броя на децата.

      През 1995 година е открита трета група за предучилищна подготовка на полудневно обучение с учител Й.Петкова. От 1999 година обучението преминава в целодневно с още един учител и помощник- възпитател.

        През месец декември 1999 година по случай 20-годишния юбилей на ЦДГ”Митко Палаузов” се проведе специално тържество с много скъпи гости -всички бивши учители и помощен персонал .Срещата бе вълнуваща.

          2000-та година ЦДГ посреща  с три групи, екип учители- В.Костадинова, Й.Петкова, Н.Паскова, Д.Катранджиева, Е.Цветкова, С.Блацалиева.

На 23 април 2002 година директорката В. Костадинова излезе в заслужен отдих. Мястото на директор след конкурс бе заето от Н.Паскова. За учител

е назначена Д.Пенчева. Назначена е и медицинска сестра към детската градина- Н.Цветкова.

         През 2004 година се отбеляза 25 годишен юбилей на детската градина.Броят групи е три.

         От 2011 година детската градина преминава на делегиран бюджет.От месец април 2012 година,  с решение на Общински съвет гр.Царево, името на детската градина е ЦДГ„Делфинче”.

           От  септември 2012 година е открита яслена група , назначени са две медицински сестри и 2 детегледачки , детската градина става ОДЗ”Делфинче” със 100 деца – разпределени в три градински и една яслена група.

На 30 май 2014г. в залата на читалището с празничен концерт е отбелязан 35- годишния юбилей на детската градина- отзивите за музика , танци костюми и украса са неизброими.

            Детското заведение  се посещава от деца от три населени места- гр.Ахтопол, с.Варвара и с.Синеморец.

           Детската градина разполага с просторна сграда, слънчеви зали, много сервизни помещения, физкултурен салон, кухненски блок ,локално парно, обширен двор.

Съгласно приетия ЗПУО детската градина от 01.08.2016г. е именувана ДГ „Делфинче“.

През 2017 година сградата на градината е санирана, а художественото пано на западната фасада е запазено- открит е автора му и е реновирано лично от Владимир Ценов.

Екипът е амбициозен и работи всеотдайно за развитие и утвърждаване авторитета на детската градина.

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД