ДГ Делфинче - Обществен съвет

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

info-201352@edu.mon.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Поименния състав на обществения съвет към детска градина „ДЕЛФИНЧЕ“,

за учебната 2018/2019г. както следва:

 

Основни членове:
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА – представител на ОБЩИНА ЦАРЕВО

ФАНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА – представител на родителите И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ


ВАНЯ ИЦКОВА КАРАДЖОВА-ГЕОРГИЕВА – представител на родителите

МИГЛЕНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА – представител на родителите

МИЛЕНА АНГЕЛОВА КОЕВА – представител на родителите

2.Резервни членове:

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА– резервен член на родителите


срок до 20.12.2019г.

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД