ДГ Делфинче - Персонал

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

cdgahtopol@abv.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />
Електронна поща

Електронна поща

Вход

Състав на педагогическите кадри:

Име,презиме,фамилия

длъжност

Образование

Специалност

Обр.степен

ПКС

1.

Николинка Василева Паскова

Директор

висше

ПНУП

бакалавър

III

2.

Златена Дикова Дикова

Учител

висше

ПНУП

бакалавър

IV

3.

Йорданка Недялкова Петкова

Старши учител

полувисше

ПУП

 

V

4.

Силва Блацалиева

Старши учител

полувисше

ПУП

 

IV

5.

Галина Георгиева Петкова

Старши     учител

висше

ПУП

бакалавър

IV

6.

Галина Иванова Ненова

Учител

висше

Детски учител

бакалавър

 IV

7.

Румяна Иванова Щерева

Учител

висше

ПНУП

магистър

III

 

Състав на непедагогическите кадри: 

Име,презиме,фамилия

длъжност

1.

Милка Янева Стоева

счетоводител

2.

Таня Петкова Малалиева

готвач

3.

Йорданка Йорданова

касиер-домакин

4.

Йорданка Валентинова Йорданова

детегледачка

5.

Радка Иванова Грудева

пом.-възпитател

6.

Пенка Симеонова Русинова

пом.-възпитател

8.

Ирина Василева Тодорова

пом.-възпитател

9.

Ангел Иванов Костадинов

огняр

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД