ДГ Делфинче - Чиста околна среда

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

info-201352@edu.mon.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />
Кампания на МОСВ и ПУДООС „За Чиста околна среда”   на тема  „Обичам природата и аз участвам"2015г.- спечелен проект на тема
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОКЪТ КЪДЕТО СТРАНДЖАТА СРЕЩА МОРЕТО" - изграден кът в двора на детската градина.

 

 

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД