ДГ Делфинче - Начало

foto1
ДГ Делфинче - гр. Ахтопол
foto1
Една яслена група
foto1
Три градински групи
foto1
4
foto1
5
Тел. 0590 62265

info-201352@edu.mon.bg

ДГ Делфинче

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />


Яслена група Плодчета

1

Повече

Група Моряче

2

Повече

Група Мечо Пух

3

Повече

Група Слънчице

4

Повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Уважаеми родители ДГ „ Делфинче“ ще отвори на 01.06.2020г. от 7.30ч.при строги мерки за сигурност.

Министърът на здравеопазването и министърът на образованието призовават родителите ,които имат възможност да оставят децата си вкъщи , където е по-безопасно.

Посещението на детска градина не е задължително и няма да води до спиране на социалните помощи.Отсъствията на децата са извинени по служебен път.

Отварянето на детската градина е с ограничение на броя деца в групите- до 15 и при строги мерки за сигурност.

На целия персонал на ДГ „Делфинче“ са направени PCR тестове. Извършена е деинфекция на двора, окосени и обработени са тревните площи.

Приемът ще се извършва ежедневно от медицински специалист  на детето на входа на детската градина от 7.30ч.

 Деца с висока температура и грипоподобни симптоми /затруднено дишане, кашлица, хрема, зачервено гърло, обрив и др. / трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. Ако има установени такива симптоми детето няма да бъде приемано в детската градина.

Не се допуска внасяне на играчки, книжки, моливи, възглавници и други предмети  от дома.

При приема родителите ще попълват декларация, която е публикувана на страницата на Министерство на образованието. Моля родителите да я носят попълнена  или ще я попълнят на място в детската градина.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА РОДИТЕЛИ:

 

 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква:

          най-късно два работни дни преди планираното посещение  да уведомят учителите за датата , на която детето ще започне да посещава детска градина

          да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати  и  солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;

          да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

          да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат търпеливо на нужното разстояние;

          да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

          да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса

да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване/задължително актуален телефон/ ;

          да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за  това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

          да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

          да осигурят поне два броя маски за детето , в случай ,че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето

           да уведомят незабавно , ако детето им има появили се симптоми;

Няма да се изисква спазване на дистанция между децата , но тя ще се спазва между отделните групи , и между родители и учители/персонал.

Ако климатичните условия позволяват по- голямата част от времето децата ще бъдат на двора за занимания, игри и  хранене.

При прием и издаване на децата, моля родителите търпеливо и по най-бързия начин да напускат територията на детската градина спазвайки дистанция между семействата.

В раницата на детето трябва да има само надписано шише с вода, комплект дрехи за преобличане.

Партньори


 

Община Царево


 

Ади Ком 2015 ООД